Kadıköy Tercüme Bürosu

Hukuki Tercüme

Tercüme Hizmeti

İstanbul Tercüme Bürosu:Hukuki Tercüme

Hukuk dili, anadilde bile anlaşılması güç terimler içermesi ve sonuçları itibariyle de hayati bir önem taşıması sebebiyle ciddi zorlukları ve zorunlulukları da beraberinde getirir. Bu yüzden istenmeyen sonuçlar ve vahim hatalarla karşılaşmamanız için Retorik Tercüme Bürosu olarak mevzuya hakim tercüman kadromuzla hukuki çevirileriniz de en güvenilir iş ortağınızız.

Hukuki tercüme hizmetlerimiz:

* Mahkeme belgeleri tercümesi
* Vekâletnameler tercümesi
* Sözleşme ve antlaşmalar tercümesi
* İmza sirküleri tercümesi
* Patent işlemleri tercümesi
* İdari şartname tercümesi
* Dava dosyaları tercümesi
* İddianameler tercümesi
* Kira kontratları tercümesi
* İcra belgeleri tercümesi
* Beyannameler tercümesi
* Alım satım belgeleri tercümesi
* Vergilendirme ve gümrük tutanakları tercümesi
* Kanun ve yönetmelikler tercümesi
* AB müktesebatı tercümesi
* Dava dilekçeleri tercümesi
* Sanık ve tanık ifadeleri tercümesi
* Yabancı ve yerli mevzuat tercümesi
* Yabancı yargı kararları tercümesi

Mahkeme ve duruşmalarda ardıl tercüme, sözlü tercüme, yeminli tercüman desteği sağlamaktayız.

About the author:

Top